Eyes on Syria. Design af 144 sider fotobog om kulturmøder Syrien

Opgave: Bogdesign og redaktionelt arbejde på international bogudgivelse

I 1961 deltog Danmark i en mission for at redde truet kulturarv i Nubien (historisk region i den mellemste Nildal mellem Khartoum i Sudan og Aswan i Egypten). Med på opgaven var to danske fotografer, som rejste gennem Europa, videre til Syrien fra Tyrkiet, helt til Nubien, i et folkevognsrugbrød.

Undervejs tog de billeder af Syrien, som landet så ud dengang. Ved et enestående tilfælde dukkede fotografernes negativer op i 2015 i arkiverne på Institut for tværkulturelle og regionale Studier på Københavns Universitet. I samarbejde med Bestyrelsen for Det danske Institut i Damaskus har Forlaget Orbis, med støtte fra Augustinus Fonden, udgivet de bedste af disse fotos i fotobogen Eyes on Syria.

De 6x6 store negativer er digitalt "fremkaldt" af fotograf Lars Schmidt, som gennem en fotoarkæologisk tilgang har genskabt de mange lag af information og detaljer i billederne. Billederne er derfor meget tæt på det fotograferne så med deres egne øjne.

Bogens omslag og indhold er designet af Freiheit09. 144 sider med layoutmæssig fokus på billederne fra Syrien. Billedeteksterne er korte og deskriptive, og al tekst i bogen er på både arabisk og engelsk.

Bogens design skal skabe ro omkring billederne, så historien i hvert enkelt billede fremstår ren og klar. Skriften er Adobe Garamond, en moderne udgave af Claude Garamonds berømte skrifter fra 1540'erne, med høj læsbarhed og et smukt, roligt satsbillede. Teksten er arrangeret i to spalter, for at tilgodese begge sprog: arabisk højrestillet – engelsk venstrestillet. Denne opbygning gør at de to sprog optræder ligeværdigt.

Indholdet er trykt på 150 g Arctic Volume White, omslaget på 115 g hvid Geltex. Bogen er en helbinds bog, trykt i 4-farve, med sort forsats i 160 g Colorit, og med sort/rødt kapitælbånd 059. Eyes on Syria er trykt af Narayana Press.

 

Opslag fra Eyes on Syria